aromaverbod

AROMATHERAPIE

verbod op informatie over etherische oliën,
een slag in het gezicht van de mondige burger

Vele, vele jaren verzamelen wij informatie over de werking en het gebruik van etherische oliën en basisoliën. De informatie is deels afkomstig uit de duizenden jaren ervaring die de mens heeft met etherische oliën en kruiden.

Aangevuld met gegevens die verstrekt werden door de producenten, moderne aromatherapeuten, homeopatische artsen, wetenschappelijke publicaties en natuurlijk ook de practische ervaring van onze klanten, zijn onze pagina`s geworden tot een interessante informatiebron voor iedereen.

Deze uitgebreide informatie werd door onze klanten en andere bezoekers van onze site enorm gewaardeerd. Wij ontvingen dan ook regelmatig veel lof over de heldere, eenvoudige teksten en velen gebruikten de informatie van onze site als basis voor een verantwoord gebruik van etherische oliën.

Blijkbaar is onze klantvriendelijke informatie één van onze concurrenten of één of ander, ons inziens nutteloos, belastinggeld over de balk smijtend, instituut, een doorn in het oog. Ons werd daarom door de Voedsel en Waren Autoriteit (warenwet), verwijzend naar de EEG verordening in zake consumentenbescherming, verboden uitvoerige beschrijvingen en gebruiksmogelijkheden op onze site te publiceren.

Helaas moesten wij daarom de meeste pagina`s van de site aanpassen en veel voor de consument interessante informatie en recepten verwijderen ! Maar wij doen alle mogelijke moeite om een legale weg te vinden om onze informatie weer compleet voor iedereen bereikbaar te maken. Het kan niet zo zijn, dat de burger met steeds meer geboden en verboden opgezadeld wordt en zelf niets meer mag uitzoeken.

Wij verwijzen hierbij naar het recht op vrijheid van meningsuiting, zoals dat ondermeer wordt gewaarborgd in artikel 10 lid 1 van het  Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.

Samen met collega`s die ook met dit fenomeen van verboden geconfronteerd worden, zijn wij van mening dat het hier niet werkelijk om consumentebescherming gaat maar om de bescherming van belangen door instanties en personen, die concurrentie en verschillende gezichtspunten als bedreiging voor henzelf zien.

Dit is een slag in het gezicht van de mondige gebruiker. Het is de zoveelste keer dat de consument niet zelf mag bepalen of informatie voor haar/hem relevant is. Wij wilden de consument met onze zorgvuldig samengestelde documentatie de mogelijkheid geven zelf het verschil te zien tussen het kundige gebruik van oliën en de opgeblazen en onjuiste beweringen die in vele reclameblaadjes en tijdschriften te vinden zijn. Tegen al deze nonsens beweringen hoeft de consument blijkbaar niet beschermd te worden, want daar wordt niet tegen opgetreden !